ANKETA

Hlasuj


ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY D - Autobus

Řidičský průkaz skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst k sezení, kromě místa řidiče. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Podmínky pro přijetí do výcviku:

 • věk 21 let
 • řidičský průkaz skupiny C (B)
 • zdravotní způsobilost
 • platná žádost o řidičské oprávnění

Výcvik:

v součané době může být do výcviku přijat i uchazeč, který vlastní pouze ŘP skupiny B, ale záměrně zde tuto možnost uvádíme jen okrajově, protože s největší pravděpodobností bude v příští zákonné úpravě zrušena. Vzhledem k tomu, že se jedná o držitele ŘP skup. C, výuku je možné zvládnout za přibližně dva měsíce. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Uchazeč se objednává na jízdní hodiny dle svých časových možností, může absolvovat nejvýše dvě praktické hodiny denně.

Je důležité, aby uchazeč byl po všech stránkách připraven pro účast v silničním provozu. Proto u nás dbáme na to, abyste za své peníze dostali vše, na co máte nárok:

Teorie:

 • 10 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodin: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny: výuku zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny: opakování a přezkoušení
 • možnost konzultací – pravidelně každé úterý 14 – 18 hod.

Praxe

 • 14 hodin: výcvik v řízení vozidla (3 etapy)
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Zkouška

závěrečné zkoušky se skládají obvykle v sídle autoškoly. Zkoušky se konají každý týden, pravidelně začínají v 7 hodin ráno. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz a ŘP skupiny C + magistrátní poplatek. Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:

 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test)
 • zkouška z praktické jízdy
 • zkouška z ovládání a údržby vozidla (4 otázky)

Konzultace

 • možnost konzultací výuky pravidel – každý čtvrtek od 18 hod.

 

Předběžná přihláška: ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY D - Autobus

   
Jméno: Příjmení:
Ulice a č.p.: Město:
PSČ: Rodné č.:
E-mail: Telefon:
   
Poznámka:
   
antispamová ochrana: kod